Colorsys Store

Colorsys

Colorsys je konsultantska i trening kompanija posvećena kolor menadžmentu. Colorsys ima glavnu ulogu u povećanje kvaliteta i smanjivanju troškova u pripremi za štampu i samoj produkciji štampe u mnogim kompanijama u Srbiji i Crnoj Gori.

Jedinstvena prednost Colorsys-a je u našoj posvećenosti da tehnički i tehnološki ispravan način proizvodnje, na pristupačan i efikasan način implementiramo za dobrobit našim klijentima i njihovim proizvodima

Prodaja, instalacija, trening i podrška

Kontakt

Naše prostorije se nalaze na adresi:
Požeška 67a.
(na Banovom brdu)

Colorsys
snail mail: Beogradskog Bataljona 5, 11030 Beograd
email: color at colorsys dot rs

tel:+381 11 3573533
fax:+381 11 3573534

gsm:+381 60 0 555601 
gsm:+381 60 0 555605 

Colorsys identifikacija

Colorsys

Colorsys potvrda o evidentiranju za porez na dodatu vrednost - PEPDV
(poznatiji pod pogrešnim nazivom pdv dopis)

PEPDV