Korisnički servis

Transport i isporuka
Roba se preuzima u prostorijama firme Colorsys
Slanje robe je moguće i kurirskom službom na račun naručioca.
Privatnost
Informacije koje prikupljamo dozvoljavaju nam da Vas informišemo o najnovijim proizvodima, ažuriranju programa i prestojećim događajima. Ona nam pomažu da poboljšamo naše usluge , sadržaj i oglašavanje
Ponekad informacije koristimo za slanje važnih napomena, kao što su obaveštenja o kupovini, promene u uslovima prodaje.
Colorsys preduzima mere, uključujući administrativne, tehničke i fizičke, da zaštiti vaše lične podatke.
Garancija
Za robu važi proizvođačka garancija.
Povraćaj i zamena
Povraćaj je moguć u slučaju da je roba neupotrebljavana, u originalnom neotvaranom pakovanju. Robu je potrebno doneti lično uz račun.
Poručivanje
Procenjen datum isporuke zasniva se na dostupnosti proizvoda, vremenu za obradu plaćanja, vremena za obradu u magacinu i ne uključuje vreme putovanja pošiljke .
Plaćanje, cene i promocije
Plaćanje se vrši po predračunu ili računu izdatim od Colorsys doo.
Colorsys može izmeniti informacije o bilo kom proizvodu i usluzi ili ceni koja se primenjuje na proizvode i usluge u bilo koje vreme bez prethodne najave.
Informacije mogu da budu zasterele i Colorsys nema obavezu da ih ažurira
Pregled porudžbine
Obaveza poručioca je da proveri sve detalje porudžbine.
Ažuriranje koriničkog naloga
Procesiranje proizvoda i usluga se vrši prema ažuriranom korisničkom nalogu.